Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii Notarialnej.

Nazywam się Jarosław Niesobski. Jestem notariuszem.

Notariusz, dawniej rejent (od słowa regent, które oznaczało osobę, która sprawowała władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków) upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Na stanowisko notariusza zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 20 października 2009 r.

Gdy rozpoczynałem swoją pracę zawodową, nie sądziłem, że zostanę notariuszem. Przed otwarciem 1 lutego 2010 r. Kancelarii Notarialnej i rozpoczęciem wykonywania zawodu notariusza zajmowałem się kilkanaście lat, przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, najpierw jako prawnik, a od 20 września 2001 r. jako radca prawny. W moim życiorysie szczególne miejsce zajmuje również okres, gdy przez kilka lat jako młody prawnik udzielałem darmowych porad w jednej z bydgoskich gazet. Z pewnością te doświadczenia zawodowe jak i osobiste przeżycia ukształtowały mnie jako człowieka, który potrafi pochylić się nad problemami ludzi. Ułatwi mi to wypełnić słowa ślubowania, które składałem: że powierzone mi obowiązki będę wykonywał zgodnie z prawem i swoim sumieniem.

Praca Kancelarii podlega nadzorowi, który sprawują Rada Izby Notarialnej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie i Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Kancelaria mieści się w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy w budynku pod nr 12 na parterze – w lokalu nr 1.