Informacje o Kancelarii Notarialnej Jarosława Niesobskiego

O nas

Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii Notarialnej.

Nazywam się Jarosław Niesobski. Jestem notariuszem.

Notariusz, dawniej rejent (od słowa regent, które oznaczało osobę, która sprawowała władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków) upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Na stanowisko notariusza zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 20 października 2009 r.

Gdy rozpoczynałem swoją pracę zawodową, nie sądziłem, że zostanę notariuszem. Przed otwarciem 1 lutego 2010 r. Kancelarii Notarialnej i rozpoczęciem wykonywania zawodu notariusza zajmowałem się kilkanaście lat, przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, najpierw jako prawnik, a od 20 września 2001 r. jako radca prawny. W moim życiorysie szczególne miejsce zajmuje również okres, gdy przez kilka lat jako młody prawnik udzielałem darmowych porad w jednej z bydgoskich gazet. Z pewnością te doświadczenia zawodowe jak i osobiste przeżycia ukształtowały mnie jako człowieka, który potrafi pochylić się nad problemami ludzi. Ułatwi mi to wypełnić słowa ślubowania, które składałem: że powierzone mi obowiązki będę wykonywał zgodnie z prawem i swoim sumieniem.

Praca Kancelarii podlega nadzorowi, który sprawują Rada Izby Notarialnej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie i Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Kancelaria mieści się w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy w budynku pod nr 12 na parterze – w lokalu nr 1.

Informacje

Umowa darowizny

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność świadczenia polega na tym, że darczyńca nie otrzymuje w …

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży stanowi najważniejszą dla obrotu cywilnoprawnego umowę obligacyjną. Zgodnie z art 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży rozumie się umowę, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność …

Nowa wersja naszej strony www

Odświeżamy wygląd naszej strony internetowej. Nowa wersja jest też dobrze dostosowana do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wszystkie potrzebne informacje.