Umowa darowizny

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność świadczenia polega na tym, że darczyńca nie otrzymuje w …

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży stanowi najważniejszą dla obrotu cywilnoprawnego umowę obligacyjną. Zgodnie z art 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży rozumie się umowę, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność …

Zmieniamy adres.

Szanowni Państwo. Od 1 stycznia 2024 roku Kancelaria Notarialna Jarosława Niesobskiego będzie działała pod nowym adresem. Kancelaria mieścić się będzie przy ulicy Królowej Jadwigi 18 w lokalu numer 109 (na …