info

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży stanowi najważniejszą dla obrotu cywilnoprawnego umowę obligacyjną. Zgodnie z art 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży rozumie się umowę, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność …

Nowa wersja naszej strony www

Odświeżamy wygląd naszej strony internetowej. Nowa wersja jest też dobrze dostosowana do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wszystkie potrzebne informacje.